asp. sztab. Dawid Krajewski

Specjalista d/s prasowo-informacyjnych

KPP w Tczewie


Oficer prasowy jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Dane kontaktowe 
telefon stacjonarny: 058-530-81-44
telefon komórkowy: 691-421-105
e-mail: dawid.krajewski@pomorska.policja.gov.pl 


Podczas nieobecnosci Oficera Prasowego zastępstwo pełni mł. asp. Anna Kinder
numer telefonu komórkowego i adres mailowy pozostają bez zmian


W godzinach popołudniowych, sobotę, niedzielę i święta
proszę dzwonić tylko w sytuacjach nadzwyczajnych na numer telefonu komórkowego: 691-421-105.


Oficer prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. 
Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.

 

!! OFICER PRASOWY NIE PRZYJMUJE SKARG I WNIOSKÓW !!

 

Skargi muszą być składane osobiście lub za pośrednictwem poczty i zawierać własnoręczny podpis osoby składającej skargę.

adres:

Komenda Powiatowa Policji

ul. Kasprowicza 2

83-110 Tczew

Nr art.:22, modyfikacja: 2015-12-17

Komenda Powiatowa Policji w  Tczewie ,
Tczew,  ul. Kasprowicza 2,
 tel.(058)530 82 22, fax (058)530 81 46
Kanał RSS  policji
© 2019 r.